Karabük Safranbolu'daki İnanç Turizmi Merkezleri

Bu kilise Safranbolu'da Kıranköy olarak bilinen mevkidedir. 1956 yılında kilise onarılarak cami haline getirilmiş ve Ulu cami adını almıştır.


Safranbolu Çarşısının içinde Çeşme Mahallesindedir. Yapımını sağlayan Sadrazam Köprülü Mehmet Paşadır. 1661 /1662 m. (1072 h) yılında ibadete açılmıştır.


Tarihi Çarşının girişinde, çok köşeli ve kiremit örtülü kubbesi ile dikkati çeker. Yapım tarihi 1779'dur. Çevresindeki meydana ismini vermiştir.


Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın 1796 yılında yaptırdığı cami, zarif minaresi, çinko kablı kubbesi ve iç süslemeleri ile küçük bir Nuruosmaniye Camisi gibidir.


Çarşının Akçasu Mahallesi Kaçak semtindedir. Akçasu Deresi üzerinde kemerle kurularak yapılmıştır. Caminin yapımı 1880'dir.


Türklerin Safranbolu'ya geldiklerinde konuşlandığı yerdir ve açık namazgah şeklindedir.

Harita Üzerinde Karabük Safranbolu'daki İnanç Turizmi Merkezleri