Şile Adaları


İstanbul’un Karadeniz kıyılarındaki Şile ilçesinin liman girişinde yer alan dört adadır. Alan burada üreyen tepeli karabatak, popülasyonu ile önemli kuş alanı statüsü kazanır. Bunların çoğunluğu en büyük ada ve onun doğusundaki adada kuluçkaya yatar. Diğer iki ada, daha çok konaklama için kullanılır.