Büyükçekmece Gölü


Büyükçekmece, Çatalca ilçesinin sınırları içerisindedir. İstanbul’un batısında, Karasu Çayı’nın Marmara Denizi’ne döküldüğü yerde oluşmuş bir tatlı su gölüdür. Kuzeyde Karasu ve diğer dereler boyunca uzanan bataklık ve sulak çayırlar da önemli kuş alanı sınırları içindedir.

Göl, başta Elmabaş patka olmak üzere kışlayan büyük sayılardaki su kuşları ile önemli kuş alanı statüsü kazanır. Özellikle kışın önemli sayılarda gümüş martı, baharda ise Küçük Martı ve Akdeniz martısı görülür.

Üreyen kuşlar arasında, küçük balaban, çıkrıkçın, elmabaş patka, saztavuğu, sakarmeke, uzunbacak, bataklık kırlangıcı ve sumru bulunur.