Atatürk Arboretumu


Arboretumlar, bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla, orijini ve yaşları belli, her biri doğru ve dikkatli bir şekilde bir araya getirilmiş olan, çoğunluğu ağaç ve diğer bitki taksonlarının uygun seçilmiş alanlarda yetiştirilip sergilendiği tabiat parçalarıdır. Başka bir deyişle arboretumlar eğitim ve bilimsel yanları ağır basan canlı bitki müzeleridir.

Atatürk Arboretumu, Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda 345 hektarlık bir orman parçası üzerinde kurulmuştur. Bugüne kadar sayısı 1500’ü aşan tür üzerinde sergileme yapılmaktadır. Zengin bir akça ağaç ve meşe koleksiyonu vardır. Ayrıca pek çok soğanlı bitki türünü de görmek mümkündür.