İnönü Savaşları Karargah Müzesi

Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Merkez, İsmet Paşa Mahallesi, Karargah Caddesi, No: 17’de, tapunun 21 pafta, 3392 parsel no. da, 374 m2 yüzölçümlü, Hazine adına kayıtlıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında I. Ve II. İnönü Savaşlarında Garp Cephesi Komutanı İsmet İNÖNÜ tarafından karargah binası olarak kullanılmıştır. Ali Osman GÜLYILDIZ’ ın babasına ait binanın MÜZE olarak kamulaştırma çalışmaları 1988 yılında tamamlanmıştır. Kültür Bakanlığına tahsisli binanın restorasyon çalışmalarına 1993 yılında başlanmış olup, onarım sonrası teşhir tanzimi yapılarak, 01.04.2001 günü Müze olarak halkın hizmetine açılmıştır.

Müze binası; Zemin üzeri iki katlı olup, zemin kat yapı malzemesi taş, diğer iki kat bağdadi tekniğindedir. İkinci katın ön ve arka cephesi cumbalıdır. Bina, Osmanlı Dönemi Sivil Mimari örneği olup tek yapı olarak tescillidir.

Müzenin teşhirinde; Eskişehir Müzesi Etnoğrafya Seksiyonuna kayıtlı 126 adet eser, İnönü Vakfınca verilmiş olan İsmet İnönü’nün üniformalarının kopyası, ilgili kitaplar, fotoğraflar, cephe emirleri, Akşehir 1185. Sefer Malzeme Ana Depo Komutanlığınca verilen silahlar, İnönü Kaymakamlığınca yöreden toplanan savaş malzemeleri sergilenmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bağlı olan Müze, ziyarete daimi olarak açık değildir, talep edildiğinde İnönü Kaymakamlığınca ziyarete açılmaktadır
İnönü Savaşları Karargah Müzesi'nin Harita Üzerindeki Yeri