Bozcaada Kalesi

Ada’nın bilinen ilk zamanlarından günümüze sağlam olarak gelen Bozcaada Kalesi’nin ilk yapılışı Fenikelilere kadar uzanır.Daha sonra Cenevizliler ve Venedikliler tarafından onarım ve eklentiler yapılmıştır. Venedikliler Ada’daki egemenlikleri sona erince Kale’yi tahrip edip çekilmişlerdir. 1703-1706, 1714-1726 ve en geniş kapsamlı olarak 1815 yıllarında onarım görmüştür.   Üç tarafı denizle çevrili Kale’nin güney cephesi 10 m. genişliğinde bir hendekle karadan ayrılmıştır ve eskiden suyla dolu olduğu anlaşılmaktadır.Orijinal görünüm kazandırmak için çalışmalar sürdürülmektedir. 1996 yılında halkın desteğiyle kurulan bir etnoğrafya sergisi ile Kale içinde açık mekanda kurulan Açık Hava Müzesi mevcuttur.Çeşitli dönemlere ait etnoğrafik eserler ve mimari parçaların sergilendiği müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Bozcaada Kalesi'nin Harita Üzerindeki Yeri