Bursa Keles'deki Türbeler

Keles’in Dedeler Köyü’nde bulunan Selahattin Efendi Türbesi’nin yapım kitabesi bulunmamaktadır. Yalnızca türbenin penceresinde 1817-1818 tarihi yazılıdır. Türbe içerisinde iki mezar vardır. Köylülerin söylediğine göre burada Horasanlı Selahattin Efendi ile eşi gömülüdür. Türbe kuzey-güney yönünde kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Üzeri düz bir çatı ile örtülmüştür.


Keles, Kıranışıklar Köyü’nde bulunan Şahan Baba Türbesi eski mezarlığın içerisinde yer almaktadır. Şahan Baba’nın kim olduğu konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Türbe kare planlı olup, üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülüdür. Türbenin içerisine doğu cephesinden girilmektedir. Kuzey duvarında bir penceresi olup, doğu ve güney duvarları sağırdır.Harita Üzerinde Bursa Keles'deki Türbeler