Aydın'da Gezilecek Yerler

Yenihisar ilçesi, Balat köyü yakınlarındadır. Milet’te ilk yerleşimin M.Ö. 2000 ortalarından başlamak üzere Myken kolonisi varlığı ile görüldüğü bilinmektedir. Daha sonra Milet, Atina Kralı Kodros’un oğlu Nekus önderliğindeki İonialılar tarafından tekrar kurulmuştur. İonia’nın en önemli şehir limanlarından birisidir. Dört limanı vardır. En parlak dönemini M.


Nazilli ilçesinde bulunan kale, 18. yüzyıl Osmanlı dönemi yapıtıdır


Bozdoğan ilçesine bağlı Körteke köyü ile Örencik köyü arasında doğal tepenin üzerindedir.


Pasif bir mağaradır. Pasif mağara olduğundan içerisinde akarsu yoktur. Ancak, tavandaki çatlaklardan damlayan sular, çeşitli damlataş şekillerinin oluşumunun günümüzde de devam etmesine sebep olmaktadır. Ayrıca, mağara içerisinde traverten havuzları ve bir kaç küçük gölcük yer almaktadır. Mağara içerisinde belirgin bir hava hareketi söz konusu değildir.


Bitki örtüsü ile yaban hayatı zenginliğine sahip ve manzara bütünlüğü olan doğa parçalarına Tabiat Parkı denilmektedir. İlimizde 1 adet Tabiat Parkı bulunmaktadır. Alan içinde kamu ve özel mülkiyet arazileri mevcuttur. Gölün kenarı rekreasyon amacıyla insanlar tarafından kullanılmaktadır.


Bu kent antikçağın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerindendir. Bizanslı yazar Stephanos, kentin kuruluşunu M.Ö. 13. yüzyıla kadar dayandırmaktadır. Karacasu ilçesinin 12 km. güneydoğusunda bir Karia kenti olarak kurulan Aphrodisias, altın çağını Roma döneminde yakalamıştır. Bu dönemde olağanüstü güzellikte mermer heykeller ve yapılar inşa edilmiş ve Aphrodisias stili olarak bilinen bir sanat ekolü de gelişmiştir.


Yenihisar ilçe merkezindedir. Didyma aslında bir antik kent değil, kutsal bir mahaldir. Miletos’tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip Didyma bir kehanet merkezidir. Didyma ile ilgili ilk yazılı kaynak Herodot’tur. Herodot M.Ö. 600’lerde Mısır Kralı II. Nekho ve Lidya Kralı Kroisos’un Didyma’daki Apollon mabedine adaklar sunduklarını nakleder. Arkaik devirde çok ünlü olan Apollon’un kutsal yeri Persler tarafından M.


Karpuzlu ilçesi yakınındadır. Hekatomnos’un kızı Ada, erkek kardeşi Pixodonos tarafından Halikarnassos’tan uzaklaştırılınca burasını kendisine başkent yapmıştır. Karia’nın en müstahkem şehri diye nitelendirilen Alinda, İskender’in ölümünden sonra Bergama Krallığı’nın toprakları içinde kalmış, bu krallığın vasiyeti ile Roma idaresine girmiş, M.S. 3.


Çine’ye 7 km. uzaklıktadır. Byzantionlu Stephanos’dan öğrendiğimize göre kentin ismi Kral Kar’ın oğlu Alabandos’un at yarışı kazanması üzerine verilmiştir. M.Ö. 3. yüzyılda Karia Birliği’ne giren Alabanda aynı yüzyılda Seleukos Kralı III. Antiochos tarafından kolonize edilmiş ve adı Anthiokhera Khrysaor olmuştur. Magnesia Savaşı’ndan sonra bağımsızlığına kavuşan Alabanda Roma idaresi altına girmiştir.

Harita Üzerinde Aydın'da Gezilecek Yerler