Türk Devletleri

Kurucusu: MeteHükümranlık Yılları: M.

Kurucusu: Pu Nu (Pa Nu) YabguHükümranlık Yılları: 48-151Sınırları: Tanrı dağları, Amur ırmağı, Mançurya ve Çin ile sınırlanmış olan bölgedir.

Kurucusu: Hakan BalamirHükümranlık Yılları:  375-454Sınırları: Batıda bugünkü Fransa’ya kadar, doğuda Ural Dağları olmak üzere Balkanlar ve Kafkasya’yı kapsayan bölge.

Kurucusu: AKŞAVAR (AKŞUNVAR)Hükümranlık Yılları: 350-563 (567)Sınırları: Hazar Denizi’nin doğusundan Tarım Havzasına kadar olan bölgeler ile Batı Türkistan, Pakistan ve Tibet bölgesi.

Kurucusu:  Bumin KağanHükümranlık Yılları: 1.

Kurucusu: Bayan KağanHükümranlık Yılları: 565-805Sınırları: Adriyatik’ten Karadeniz’e kadar bugünkü Tuna boylarını kapsayan bölge.

Kurucusu: Bulan HanHükümranlık Yılları: 630-1016Sınırları: Karadeniz kuzeyi, Güney Rusya,Kuzey ve Güney Kafkasya.

Kurucusu: Kutluğ Bilge KülkağanHükümranlık Yılları: 745-848Sınırları: Orta Asya’dan Çin’in kuzeyindeki Ordu-balık bölgesine kadar olan bölge.


Kurucusu: Bilge Kül Kadir HanHükümranlık Yılları: 840-1211Sınırları: Aral ve Balkaş göllerinin güneyi, Maveraünnehir ve Tibet bölgesi.

Kurucusu: AlpteginHükümranlık Yılları: 963-1186Sınırları: Batıda Hazar Denizinden itibaren İran ve İndus nehrinin doğusuna kadar olan bölge.

Kurucusu: Tuğrul BeyHükümranlık Yılları: 1040-1157Sınırları: Anadolu (Ege,Marmara hariç), Suriye, Filistin, Yemen, Irak, İran, Güney Kafkasya, Güneybatı Türkistan bölgesi.

Kurucusu: İl ArslanHükümranlık Yılları: 1156-1231Sınırları: Irak, Gney Kafkasya, İran, Batı Türkistan, İndüs Nehri doğusu olan bölge.

Kurucusu: Batu HanHükümranlık Yılları: 1241 (1260)-1502Sınırları: Kırım, Kuzey Kafkasya, Volga ve Ural Boları, Orta İrtiş ve Yenisey bölgeleri Altınordu Devleti 1241 yılında Moğol Batu Han tarafından kurulmuştur.

Kurucusu : Timur (Temur), TimurlenkHükümranlık Yılları : 1369-1507Sınırları : Güney Kafkasya, İran, Pakistan ve Batı Türkistan Moğol Çağatay Hanlığı Timur sülalesinin eline geçtiği dönemde Moğollar, Müslümanlığı kabul etmiş ve nüfusun çoğunluğunu teşkil eden Türklerle kaynaşarak Türkleşmişlerdi.

Kurucusu : Zahirüddin Muhammed BabürHükümranlık Yılları : 1526-1857Sınırları : Kuzey ve orta Hindistan bölgesi.

Kurucusu : Osman BeyHükümranlık Yılları : 1299-1923Sınırları : Balkanlar,Yunanistan, Anadolu, Ege Adaları, Karadeniz ve kuzey sahilleri, Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Osmanlı İmparatorluğu, uç beyliği olarak 1299 yılında Osman Bey tarafından Söğüt bölgesinde kurulmuştur.


Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Selçuklu soyundan gelen Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır.