Türk Devletleri

Büyük Hun İmparatorluğu

Kurucusu: MeteHükümranlık Yılları: M.Ö. 209- M.S. 151Sınırları: Batıda Hazar Denizi, doğuda Pasifik Okyanusu olmak üzere Orta ve Doğu Asya’nın büyük bir bölümü.Türk tarihinin [Devamı...]

Batı Hun İmparatorluğu

Kurucusu: Pu Nu (Pa Nu) YabguHükümranlık Yılları: 48-151Sınırları: Tanrı dağları, Amur ırmağı, Mançurya ve Çin ile sınırlanmış olan bölgedir.Çinlilerin ve onların tarafını tu [Devamı...]

Avrupa Hun İmparatorluğu

Kurucusu: Hakan BalamirHükümranlık Yılları:&nbsp; 375-454Sınırları:&nbsp;Batıda bugünkü Fransa’ya kadar, doğuda Ural Dağları olmak üzere Balkanlar ve Kafkasya’yı kapsayan bölge.<d [Devamı...]

Ak Hun İmparatorluğu

Kurucusu: AKŞAVAR (AKŞUNVAR)Hükümranlık Yılları: 350-563 (567)Sınırları: Hazar Denizi’nin doğusundan Tarım Havzasına kadar olan bölgeler ile Batı Türkistan, Pakistan ve Tibet bölgesi.</ [Devamı...]

Göktürk İmparatorluğu

Kurucusu:&nbsp;&nbsp;Bumin KağanHükümranlık Yılları: 1. 552-630 2. 682-745Sınırları :&nbsp;Doğu Gök Türk Devleti ; Orta Asya’dan Mançurya’ya kadar olan bölge&nbsp;Batı Gök Türk Dev [Devamı...]

Avar İmparatorluğu

Kurucusu: Bayan KağanHükümranlık Yılları: 565-805Sınırları: Adriyatik’ten Karadeniz’e kadar bugünkü Tuna boylarını kapsayan bölge.Gök Türklere yenilen Avarlar batıya göç eder [Devamı...]

Hazar İmparatorluğu

Kurucusu: Bulan HanHükümranlık Yılları: 630-1016Sınırları: Karadeniz kuzeyi, Güney Rusya,Kuzey ve Güney Kafkasya.550 yılından önce Kafkasya’da egemen olan Sabir Türk Boyları, [Devamı...]

Uygur Devleti

Kurucusu: Kutluğ Bilge KülkağanHükümranlık Yılları: 745-848Sınırları: Orta Asya’dan Çin’in kuzeyindeki Ordu-balık bölgesine kadar olan bölge.Doğu Gök Türk Devleti’ni yıkarak [Devamı...]

Karahanlılar

Kurucusu: Bilge Kül Kadir HanHükümranlık Yılları: 840-1211Sınırları: Aral ve Balkaş göllerinin güneyi, Maveraünnehir ve Tibet bölgesi.840 yılında Uygur Devleti bölününce Bilg [Devamı...]

Gazneliler

Kurucusu: AlpteginHükümranlık Yılları: 963-1186Sınırları: Batıda Hazar Denizinden itibaren İran ve İndus nehrinin doğusuna kadar olan bölge.Gazneliler Devleti Alptegin’in 963 [Devamı...]

Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Kurucusu: Tuğrul BeyHükümranlık Yılları: 1040-1157Sınırları: Anadolu (Ege,Marmara hariç), Suriye, Filistin, Yemen, Irak, İran, Güney Kafkasya, Güneybatı Türkistan bölgesi.Tuğ [Devamı...]

Harzemşahlar

Kurucusu: İl ArslanHükümranlık Yılları: 1156-1231Sınırları: Irak, Gney Kafkasya, İran, Batı Türkistan, İndüs Nehri doğusu olan bölge.Harezmşahlar, Büyük Seluklu İmparatorluğu [Devamı...]

Altınordu Devleti

Kurucusu: Batu HanHükümranlık Yılları: 1241 (1260)-1502Sınırları: Kırım, Kuzey Kafkasya, Volga ve Ural Boları, Orta İrtiş ve Yenisey bölgeleriAltınordu Devleti 1241 yılında M [Devamı...]

Büyük Timur İmparatorluğu

Kurucusu : Timur (Temur), TimurlenkHükümranlık Yılları : 1369-1507Sınırları : Güney Kafkasya, İran, Pakistan ve Batı TürkistanMoğol Çağatay Hanlığı Timur sülalesinin eline ge [Devamı...]

Babür İmparatorluğu

Kurucusu : Zahirüddin Muhammed BabürHükümranlık Yılları : 1526-1857Sınırları : Kuzey ve orta Hindistan bölgesi.Zahirüddin Timur’un torunudur. 1494 yılınd Fergana valisi olunc [Devamı...]

Osmanlı İmparatorluğu

Kurucusu : Osman BeyHükümranlık Yılları : 1299-1923Sınırları : Balkanlar,Yunanistan, Anadolu, Ege Adaları, Karadeniz ve kuzey sahilleri, Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey AfrikaOsm [Devamı...]

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Selçuklu soyundan gelen Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah ve kardeşleri Bizans İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu karışık ortamdan yararlanıp önce Konya ve çevresini aldı; bir süre so [Devamı...]