Türk Büyükleri

Türk halk bilgesi. Halk dilinde, duygu ve inceliği içeren, gülmece türünün öncüsü olmuştur.

Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk’ün İslam’a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan Yunus Emre, sevgiyi felsefe haline getirmiş örnek bir insandır.

Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte 1465 ile 1470 yılları arasında, o tarihlerde Türk deniz üssü olarak bilinen küçük bir   sahil kasabası  Gelibolu’ da doğmuştur.

Asıl adı Derviş Mehmet Zilli olan Evliya Çelebi 1611 yılında İstanbul Unkapanı’nda doğdu.

1606' doğduğu, 1679'da ya da 1689'da öldüğü sanılmaktadır.

1873’de İstanbul’da doğdu,27 Aralık 1936’da aynı kentte öldü.

16'ncı yüzyılda yaşadı. Hakkında fazla bilgi yok.

Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olan Türk mareşal ve devlet adamı.


IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk bilginidir.

XI. yüzyıla damgasını vurmuş hekim, astronom, filozof, şair ve bilim adamı… Olağanüstü bir zekâ sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken Kur’an-ı Kerim’i ezberledi.

XI. Yüzyılda yaşamış olan vezir Nizamülmülk, Doğu tarihinin yazdığı en büyük devlet adamlarından biri olmakla kalmamış, üniversiteler kurmak suretiyle bilimin yayılmasına çalışmıştır.

Ali Kuşçu XV. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir.

Anadolu'nun Bizans İmparatorluğu egemelliği altında bulunduğu M.

Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gâzinin babası.

19'uncu yüzyılda yaşadı. Asıl adı Veli. Türkmen aşıklarının önde gelenlerinden.

Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı.


17’nci yüzyılın ikinci yarısıyla 18’inci yüzyılın ilk yarısı arasında yaşadı.

Yaşamı ile ilgi kesin bilgiler yok. Van’ın Erciş ilçesinde doğduğu ve 17’nci yüzyılda yaşadığı biliniyor.

Veysel Şatıroğlu veya bilinen adıyla Âşık Veysel Türk halk ozanıdır.