Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Projeleri

TKGM TapuTakas Uygulaması Logo

TapuTakas projesi ile gayrimenkul piyasasında gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinde, alıcı ve satıcıların talep etmesi halinde, gayrimenkulün devrine ilişkin bedelin güvenli bir yöntemle el değiştirmesini sağlayacak olan altyapının kurulması ve kurulan sistemin işletilmesini amaçlıyor.

TKGM Tapu Randevu Sistemi

Tapu randevu sistemi; Tapu Müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden başvuru sırası almak amacıyla oluşturulmuş bir uygulamadır. Sistem başvuru sırası için randevu vermektedir. Bu uygulama ile vatandaş belirlediği tarih ve saatte Tapu müdürlüğüne giderek işlemini başlatıp, zamandan tasarruf etmiş olacaktır.

TKGM Kadastro Parsel Sorgulama

Kadastro parsellerinin Türkiye üzerindeki konumunu ve alanını harita üstünde görebilir, parsele ait ili, ilçesi, mahallesi, alanı, niteliği, mevkii, paftası gibi temel bilgilerine ulaşabilir ve parsele komşu diğer parselleri görebilirsiniz. Ayrıca coğrafi sorgu aracı ile harita üzerindeki bir noktada hangi parselin bulunduğunu görebilirsiniz.

Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet projelerinden birisidir. Amacı, Türkiye genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesi, böylece gerek özel, gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün sağlanmasıdır.

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan .cad tabanlı verilerin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile uluslararası standartlarda harita servisleri ile paylaşılması, e-Devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından projelendirilerek hazırlanmış açık kaynaklı bir uygulamadır.

TUCBS, Ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere ve INSPIRE Direktifine uygun Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kurulmasını, Kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları amacıyla bir web portalı oluşturulmasını, coğrafi verilerin tüm kullanıcı kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içerik standartlarının oluşturulmasını ve coğrafi veri değişim standartlarının belirlenmesini amaçlayan bir e-devlet projesidir.

Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nü, TÜBİTAK desteği ve İKÜ (İstanbul Kültür Üniversitesi ) yürütücülüğünde, kadastro, jeodezik ve diğer amaçlar (navigasyon, meteorolojik vb.) için de kullanılmak üzere sabit GNSS ağları kurmaya yöneltmiştir. Kurulmakta olan bu ağa TUSAGA-Aktif (Türkiye Ulusal SAbit GPS Ağı-Aktif) yada ingilizce olarak “CORS-TR” adı verilmiştir.

Ülke düzeyinde büyük ölçekli mekânsal bilgi sistemlerinin oluşturulması hedefine yönelik olarak harita yapan ve yaptıran kuruluşlarca gelişen teknolojinin olanaklarından da yararlanarak oluşturulan haritalara ait bilgi ve belgelere ilişkin meta verilerin ilgili kurumlarca girişine, güncellenmesine ve internet üzerinden sunumuna ve bu sayede mükerrer harita üretimi ile kaynak israfının önlenmesi hedefine yönelik geliştirilen bir Mekânsal Bilgi Sistemidir.


Projeyle TKGM bünyesinde bulunan, mülkiyete esas olmayan (yurt dışı kayıtları hariç) belgelerin ilişkilendirilerek arşiv bilgi ve belgelerine yetki verilmiş kişilerin güvenlik çerçevesinde kolayca ulaşmasının sağlanması, Arşiv Otomasyonu çerçevesinde ,arşivdeki orijinal belge üzerinden inceleme yapılarak kullanıcı tarafından sayısal ortama atılan bilgilerin raporlama fonksiyonlarının geliştirilmesi hedeflenmiş, projenin gerçekleştirilmesiyle bu hedefe ulaşılmıştır.