Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Projeleri

TapuTakas

Proje ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank arasında yürütülen ortak çalışma ile gayrimenkul alan ve satan tarafların varlıkları aynı anda, hızlı ve güvenilir bir ortamda el değiştirecekt [Devamı...]

Tapu eRandevu

Tapu randevu sistemi; Tapu Müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden başvuru sırası almak amacıyla oluşturulmuş bir uygulamadır. Sistem başvuru sırası için randevu vermektedir. Bu uygulama ile vatandaş belir [Devamı...]

TKGM Parsel Sorgulama

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafıdan geliştirilmiş olan Parsel Sorgulama web uygulaması Uygulama ile MEGSİS' [Devamı...]

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

TAKBİS projesi ile; ülke genelinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) oluşturulması hedeflenmiş, bu kapsamda; ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) ve Arazi Bilgi Sistemi (LIS) mantığı çerçevesin [Devamı...]

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan .cad tabanlı verilerin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş k [Devamı...]

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi

28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve verinin üretildiği yerden sunulmasını öngören Bilgi Toplumu Stratejisinin Kamu Yönetiminde Modernizasyon başlığında yer alan eylem planında 75 nolu eylem “Coğrafi [Devamı...]

TUSAGA-Aktif

Sabit GNSS ağlarının kurulmasıyla haritacılık dışındaki alanlarda da bunlardan yararlanma oranı gittikçe artmaktadır. Bu nedenle, gerçek zamanlı GNSS, DGNSS ve RTK uygulamalarındaki artış ulusal haritacılık kuruluşları olan Harita Genel Komutanl [Devamı...]

Harita Bilgi Bankası

Ülke düzeyinde büyük ölçekli mekânsal bilgi sistemlerinin oluşturulması hedefine yönelik olarak harita yapan ve yaptıran kuruluşlarca gelişen teknolojinin olanaklarından da yararlanarak oluşturulan haritalara ait bilgi ve belgelere ilişkin meta [Devamı...]

Tapu Arşiv Bilgi Sistemi

Projeyle Arşiv Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan, mülkiyete esas olmayan (yurt dışı kayıtları hariç) belgelerin ilişkilendirilerek arşiv bilgi ve belgelerine yetki verilmiş kişilerin güvenlik çerç [Devamı...]