Osmanlı Paşalaro

Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devletinin en ünlü Kaptan-ı Deryası olup, XVI.

Rüstem Paşa, 1500 yılında Hırvat 'ta doğmuştur.

Kanuni Sultan Süleyman‘ın ilk yıllarında devşirildi, Edirne Sarayı’nda eğitildi, İstanbul’da Enderun‘a alındı, hazine ve hasodada çalıştı, sırasıyla rikabdar, çukadar, silahtar ve kapıcıbaşı oldu.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 1634 yılında Merzifon'un Marınca köyünde doğdu.

Köprülüler ailesine adını veren Mehmet Paşa, 18.

Zağanos Paşa (veya Zağnos Paşa), Rum asıllı devşirme Osmanlı paşası.

Bosnalı Hırvat asıllıdır.  Devşirme olarak Enderun mektebine girmiş, oradan çıkmasından sonra çeşitli saray hizmetinde bulunmuştur.

İkinci Murad’ın son zamanlarında ve Fatih Sultan Mehmed’in ilk saltanat yıllarında Sadrazamlık yapmıştır.


Osmanlı sadrazamıdır (? -Edirne 1482). Sırp, Arnavut ya da Rum kökenli olduğu söylenir.

Kânûnî Sultan Süleymân Han’ın ikinci sadrâzamı.

II. Beyazıt saltanatında 1497-1498 ve 1503-1506 ve Yavuz Sultan Selim saltanatında 1515-1516 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Ak hadımlardan olup rivayete göre doğu Bosna'da Boroviniç isminde asîl bir aileye mensuptur.

Hadım Ali Paşa, Sultan İkinci Bayezid zamanında sadrazamlık yapmış Osmanlı vezirlerindendi.

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa; (Ürgüp/ Nevşehir 1660 – İstanbul 1730) Osmanlı Sadrazamlarındadır.

III. Ahmet‘le III. Mehmet zamanında beş defa sadrazamlıkta bulunmuş bir Osmanlı veziridir.