Osmanlı Paşalaro

Barbaros Hayrettin Paşa

Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devletinin en ünlü Kaptan-ı Deryası olup, XVI. yüzyılda Akdeniz’i Türk egemenliğine hediye etmiştir. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı, ağabeyi Oruç’a verdikleri “Barbarossa” adını daha sonr [Devamı...]

Rüstem Paşa

Rüstem Paşa, 1500 yılında Hırvat 'ta doğmuştur. Osmanlı topraklarına getirildikten sonra devşirilmiş, 1539'da Diyarbakır Valisi ve 3. Vezir iken Şehzade Cihangir ve Şehzade Bayezid'in sünnet düğününde Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sult [Devamı...]

Sokullu Mehmet Paşa

Kanuni Sultan Süleyman‘ın ilk yıllarında devşirildi, Edirne Sarayı’nda eğitildi, İstanbul’da Enderun‘a alındı, hazine ve hasodada çalıştı, sırasıyla rikabdar, çukadar, silahtar ve kapıcıbaşı oldu. 1546′da sancakbeyliği rütbesiyle kaptanıderyalık [Devamı...]

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 1634 yılında Merzifon'un Marınca köyünde doğdu. Babası'nın yakın arkadaşı Köprülü Mehmed Paşa tarafından korunup yetiştirildi. Medrese eğitimi gördü. Klasik bir kültürle beslenerek, üstün zekası ve yetenekleri sayes [Devamı...]

Köprülü Mehmed Paşa

Köprülüler ailesine adını veren Mehmet Paşa, 18.asır Osmanlı sadrazamlarındandır.Arnavut asıllı olup, kendisinin Edirne’de düzenlettirdiği vakfiyesinde Arnavut Belgrat’ının (Berat) Ruznik kasabasından olduğunu söylemektedir.</di [Devamı...]

Zağanos Paşa

Zağanos Paşa (veya Zağnos Paşa), Rum asıllı devşirme Osmanlı paşası. Fatih Sultan Mehmet devrinde önemli rol oynamış, Gelibolu sancak beyliği ve kaptan-ı deryalık görevlerinde bulunmuş, 1467-1469 yılları arasında ise Trabzon Sancak Beyliği yapmı [Devamı...]

Kuyucu Murat Paşa

Bosnalı Hırvat asıllıdır. &nbsp;Devşirme olarak Enderun mektebine girmiş, oradan çıkmasından sonra çeşitli saray hizmetinde bulunmuştur. Sonra saraydan çıkıp diğer devlet işleri ile vazife aldı. 1554'de Mısır valisi olan Mahmud Paşa yanında keth [Devamı...]

Çandarlı Halil Paşa

İkinci Murad’ın son zamanlarında ve Fatih Sultan Mehmed’in ilk saltanat yıllarında Sadrazamlık yapmıştır.. İbrahim Paşa’nın oğlu olup, Kazasker iken, babasının ölümü üzerine onun yerine Sadrazam olmuş, Fatih Sultan Mehmed tahta geçince de Onu gö [Devamı...]

Gedik Ahmed Paşa

Osmanlı sadrazamıdır (? -Edirne 1482). Sırp, Arnavut ya da Rum kökenli olduğu söylenir. 1461′de Anadolu beylerbeyi oluncaya kadar, hangi görevlerde bulunduğu bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmet’in Amasra ve Trabzon seferlerine, Anadolu beylerbeyi ol [Devamı...]

Pargalı İbrahim Paşa

Kânûnî Sultan Süleymân Han’ın ikinci sadrâzamı. 1493 yılında Epir’de Parga yakınlarında bir köyde doğdu. Altı yaşlarında iken Bosna beylerbeyi İskender Paşa’nın bir akını sırasında ele geçirildi. İstidat ve kabiliyeti görülerek Kefe sancakbeyi o [Devamı...]

Hersekli Ahmed Paşa

II. Beyazıt saltanatında 1497-1498 ve 1503-1506 ve Yavuz Sultan Selim saltanatında 1515-1516 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.Ahmed paşa, Keşan’da ve Hersek Köyü'nde camiyle birlikte birer k [Devamı...]

Hadım Sinan Paşa

Ak hadımlardan olup rivayete göre doğu Bosna'da Boroviniç isminde asîl bir aileye mensuptur. Sancakbeyliğiyle saraydan çıkmış 920 H. 1514 M.'de Anadolu beylerbeyi iken Çaldıran muharebesinde bulunmuş ve şehit düşen Rumeli beylerbeyi Hasan Paşa'n [Devamı...]

Hadım Ali Paşa

Hadım Ali Paşa, Sultan İkinci Bayezid zamanında sadrazamlık yapmış Osmanlı vezirlerindendi. Sultan İkinci Bayezid tahta çıktığı zaman Karaman beylerbeyi oldu. Eflak seferinden başarı ile dönen ve 1486'da vezir olan Hadım Ali Paşa, Mısırlılarla yapıla [Devamı...]

Damat İbrahim Paşa

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa; (Ürgüp/ Nevşehir 1660 – İstanbul 1730) Osmanlı Sadrazamlarındadır. Genç yaşta İstanbul’a gelerek eski sarayda helvacı, baltacı, evkaf katibi oldu. 1703′te II. Mustafa Edirne’ye gidince Şehzade Ahmet’in hizmetine gi [Devamı...]

Koca Sinan Paşa

III. Ahmet‘le III. Mehmet zamanında beş defa sadrazamlıkta bulunmuş bir Osmanlı veziridir. Koca Sinan Paşa, Yemen Fatihidiye de anılır.Sinan Paşa, sarayın okulu olan Enderun’da yetişti. Once Malatya, Gazze, Trablus sa [Devamı...]