Mimarlar

Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a getirildi.

Sedefkar Mehmed Ağa Sultanahmet Camii'sinin mimarıdır.

Bursa’nın ünlü yöneticisi, asker, hatta ve aynı zamanda mimar olan Hacı İvaz Paşa’nın asıl adı Mehmed’dir.

13. yüzyılda yaşamış olan Anadolu Selçuklu mimarı Şeyh Bedreddin-i Tebrizi, Mevlevi kaynaklarında, İran'dan gelerek Konya'da Mevlânâ'nın çevresine katılan ve onun ölümünden sonra 1273 dolaylarında Mevlânâ Türbesine (Kubbe-i Hadra /Yeşil Kubbe) ilk biçimini veren mimar olarak tanıtılmaktadır.

Osmanlı Mimarlığına katkıda bulunan ünlü mimarlardan Dalgıç Ahmet Paşa, Dergâh-ı âli çavuşu olarak bir süre, saray yapımında kullanılan gereç alım işleriyle uğraştıktan sonra, Hassa Mimarları Ocağı'na geçti.

Mimar Davud Ağa (? - 1599), Mimar Sinan'ın kalfalarından olup, Sinan'ın vefatından sonra Osmanlı Devleti'nin baş mimarlığına getirilmiş olan Türk mimardır.


Mimar Hayreddin 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyıl başlarında yaşayan, II.