Mimarlar

Mimar Sinan

Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler arasındaydı. Sinan, At Meydanı’ndaki saraya verilen çocuklar içinde mimarlığa özendi, vatanın bağl [Devamı...]

Sedefkar Mehmet Ağa

Sedefkar Mehmed Ağa Sultanahmet Camii'sinin mimarı. Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının son senelerinde, Rumeli’nden devşirilerek İstanbul’a getirildi. Beş sene Acemi Ocağında kaldıktan sonra, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi bahçe bekçiliği va [Devamı...]

Hacı İvaz Paşa

Bursa’nın ünlü yöneticisi, asker, hatta ve aynı zamanda mimar olan Hacı İvaz Paşa’nın asıl adı Mehmed’dir. Tokat’da doğmuş olmasına rağmen Bursa’ya kazandırdığı eserleri ve askeri hizmetlerinde gösterdiği başarılardan dolayı Bursalı olarak bilin [Devamı...]

Bedreddîn Tebrizî

13. yüzyılda yaşamış olan Anadolu Selçuklu mimarı Şeyh Bedreddin-i Tebrizi, Mevlevi kaynaklarında, İran'dan gelerek Konya'da Mevlânâ'nın çevresine katılan ve onun ölümünden sonra 1273 dolaylarında Mevlânâ Türbesine (Kubbe-i Hadra /Yeşil Kubbe) i [Devamı...]

Dalgıç Ahmed Ağa

Osmanlı Mimarlığına katkıda bulunan ünlü mimarlardan Dalgıç Ahmet Paşa, Dergâh-ı âli çavuşu olarak bir süre, saray yapımında kullanılan gereç alım işleriyle uğraştıktan sonra, Hassa Mimarları Ocağı'na geçti. Dönemin hassa başmimarı Davut Ağa'nın yanı [Devamı...]

Mimar Davud Ağa

Mimar Davud Ağa (? - 1599), Mimar Sinan'ın kalfalarından olup, Sinan'ın vefatından sonra Osmanlı Devleti'nin baş mimarlığına getirilmiş olan Türk mimardır.Hasbahçe'de yetişip Kağıthane suyolu nazırlığından başmimarlığa yükselen Davud Ağa, [Devamı...]

Hasan Ağa

Kasım Ağa

Mustafa Ağa

Mimar Hayreddin

Mimar Hayreddin 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyıl başlarında yaşayan, II. Bayezid devrinde önemli binalar inşa eden Osmanlı mimarı.Mimar Hayreddin hakkında kaynaklarda fazla bir bigi bulunmamaktadır. Mevcut sınırlı bi [Devamı...]