Memuriyetle İlgili Dilekçe Örnekleri

Hazırlık Kademe İlerleme

.......................................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ......................................... Başkanlığı'nda .. [Devamı...]

Hazırlık Belgesi Talebi

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI............... ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Okulunuzdan ................. tarihinde ........ dip [Devamı...]

30 Gün Yıllık İzin Talebi

Kanundaki düzenlemeye göre; hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olan Devlet memurları 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olan Devlet memurları ise 30 gün süre ile yıllık izin kullanabilmektedirler. Bu nedenle 10 yıllık hizmet yılını dolduruğuz [Devamı...]

Yurtdışı İzin Talebi

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan görüşte devlet memurunun yıllık iznini ve hafta sonu izni ile diğer izinlerini yurt dışında geçirmek istemesi halinde kurum amiri onayı alınmasına gerek olmadığı belirtilse de kamu kurumları bu konuda [Devamı...]

Kira Alacağı İcra Dilekçe

Kira alacağı için başlatılacak ilamsız icra takibi ve tahliyesi için İcra Müdürlüğü'ne verilmesi gereken dilekçe örneğidir. Dilekçe yanında varsa kira sözlemesi fotokopisi (2 adet) ve alacaklının kimlik fotokopisi istenmektedir. Başvuru sırasında [Devamı...]

Yabancı Dil Tazminatı Dilekçesi

<p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: [Devamı...]

Hizmet Dökümü Dilekçesi

&nbsp; &nbsp; <p class="MsoNormal" s [Devamı...]

Kreş Kayıt Dilekçesi

&nbsp;&nbsp;<p class="MsoNormal" style="te [Devamı...]

Açıktan Atama Dilekçesi

..................................................................... <p style="text-ali [Devamı...]