İzin Dilekçe Örnekleri

Evlilik İzni Dilekçesi

<p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-inden [Devamı...]

Babalık İzni Dilekçesi

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir. <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: 3 [Devamı...]

Doğum İzni Dilekçesi

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden se [Devamı...]

Süt İzni Dilekçesi

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı [Devamı...]

Ücretsiz Doğum İzni Dilekçesi

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden se [Devamı...]

Askerlik İzni Dilekçesi

<p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-inden [Devamı...]

Ölüm Nedeniyle Mazeret İzni Dilekçesi

Memura, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeĢinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. <p class="MsoNo [Devamı...]

Mazeret İzni Dilekçesi

Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde,mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret [Devamı...]