İslam Alimleri

Emir Sultan

Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük velî. İsmi Muhammed, lakabı Şemsüddîn'dir. Babasının adı Ali'dir. 1368 (H.770) senesinde Buhârâ'da doğdu. Soyu, Peygamber efendimize dayanır. Ona, Buhârâ'da doğduğu için Muhammed Buhârî, Seyyi [Devamı...]

Mevlâna Celaleddin Rumi

Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi’nin Belh şehrinde doğmuştur.Mevlâna’nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında “Bilginlerin Sultânı” ünvanını almış olan Hü [Devamı...]

Hacı Bayram-ı Veli

Hacı Bayram-ı Veli 15.yüzyılda Anadolu Türk Birliğinin yeniden sağlanmasında en az politik ve askeri güçler kadar etkili olan Anadolu sufilerinin en önemlilerinden biridir.Ankara’nın Solfasol köyünde doğmuştur.Doğum tarihi kesin olmamakla birlik [Devamı...]

Şeyh Turesan-ı Veli

Şeyh Turesan Velînin hayat hikayesi hakkında şimdilik ma-alesef herhangi bir tarihi malumata sahip değiliz. Onun hakkın-da halk arasında bir kısım menkıbeler anlatılmakta olup kurmuş olduğu tekkesinin Şeyhliği İncesu'da sülalesi olan ailede yakı [Devamı...]

Ebu Derda

Ebu Derda, İslâmiyet’in ilk yıllarında Müslüman oldu.Daha evvel tüccar olmasına rağmen, ticareti bırakıp bir ortaklığa sermayesiyle girdi. Aldığı kârla geçimini temin eder, geri kalan zamanını ilmî çalışmalara verirdi [Devamı...]

Akşemsettin

Akşemsettin, (1389/1390 İskilip - 1460 Göynük) asıl adı ile Şeyh Mehmet Şemsettin Bin Hamza, 15. yüzyılın en büyük sufilerinden biri ve çok yönlü Türk Bilim adamıdır.1389 yılında çağımızda İskilip'e bağlı olan Evlik k [Devamı...]

Seyyid Burhaneddin

Seyyid Burhaneddin Hz.leri Hz. Hüseyin'in soyundan olup gerçekleri iyice araştırıp kavradığı için "Muhakkık" gizli sırları bilmesinden dolayı "Seyyid'i Sırdan" lakabıyla meşhurdur.Seyyid Burhaneddin Hz.leri miladi 1165 yılında Tirmiz' [Devamı...]

Hacı Bektaş Veli

Hacı Bektaş Veli, 13. Yüzyıl'da yaşamış bir mutasavvıf ve düşünürdür. O, Anadolu'yu Türkleştiren Türkmen gücünün hayatına şekil veren bir halk lideridir. Hacı Bektaş Veli'ye bağlı Türkmenler'e, Bektaşi denilmiştir. Bugün Hacı Bektaş Veli, Anadol [Devamı...]

Abdulkadir Geylani

1078 yılında İran'ın Geylan şehrinde doğdu. Künyesi, Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin, Gavs-ül-a'zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-evliya, Kutb-i a'zam gibi lâkabları vardır. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidost'tur. Peygamber torunu Hasan bin Ali'nin oğ [Devamı...]