İslam Alimleri

Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük velî.

Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi’nin Belh şehrinde doğmuştur.

Hacı Bayram-ı Veli 15.yüzyılda Anadolu Türk Birliğinin yeniden sağlanmasında en az politik ve askeri güçler kadar etkili olan Anadolu sufilerinin en önemlilerinden biridir.

Şeyh Turesan Velînin hayat hikayesi hakkında şimdilik ma-alesef herhangi bir tarihi malumata sahip değiliz.

Ebu Derda, İslâmiyet?in ilk yıllarında Müslüman oldu.

Akşemsettin, (1389/1390 İskilip - 1460 Göynük) asıl adı ile Şeyh Mehmet Şemsettin Bin Hamza, 15.

Seyyid Burhaneddin Hz.leri Hz. Hüseyin'in soyundan olup gerçekleri iyice araştırıp kavradığı için "Muhakkık" gizli sırları bilmesinden dolayı "Seyyid'i Sırdan" lakabıyla meşhurdur.

Hacı Bektaş Veli, 13. Yüzyıl'da yaşamış bir mutasavvıf ve düşünürdür.


1078 yılında İran'ın Geylan şehrinde doğdu. Künyesi, Ebu Muhammed'dir.