İçişleri Bakanlığı e-Devlet Projeleri

e-OTOBAN

e-Otoban Projesi; Bakanlıkların ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarının kendi EBYS'lerinde hazırladıkları evrakların vali / vali yardımcısı ve kaymakam tarafından İçişleri Bakanlığı EBYS'si üzerinden elektronik olarak imzalanmasını sağlayarak, farklı sistemler kullanmakta olan taşra teşkilatlarının bütün yazışmalarını elektronik ortamda yapmalarına imkan veren, temelini EBYS'ler arasındaki entegrasyonların oluşturduğu, platform bağımsız bir sistemdir.