Anadolu Uygarlıkları

Hititlerden sonra Demir Çağı’nda Anadolu’daki egemen güçlerden biri olan Friglerin 11.

Hititler’in tarihteki yerine dair bilgiler, yüzyılın başında elde edilmiştir.

Urartular, Milattan Önce birinci yüzyılın başında, Anadolu’da, Van Gölü çevresinde kurulan bir devlettir.

Batı Anadolu’da Menderes ve Gediz Irmakları arasında kalan bölgeye Lidya, orada yaşayanlara ise Lidyalılar denilmiştir.

Milattan Önce 1920 ve 1750 tarihlerini kapsayan süreç, Asur Ticaret Kolonileri Çağı olarak adlandırılmıştır.

Truva, Homeros’un İlyada ve Odeyssia destanlarına konu olmuş olan, günümüzde Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü yakınlarında bulunan tarih sahnesinin en önemli kentlerinden biridir.

Arzawa ilk çağda Batı Anadolu'da kurulmuştur.

İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İyonya denilirdi.


Persler İran’a hakim olan eski bir kavimdi.Ari ırkına mensup Hint-Avrupa kavmidir.

II. Filip Helen birliğini kurdu. Ölünce yerine oğlu İskender geçti.

Roma tarihinin büyük bir bölümü efsanelere dayalıdır.

Roma imparatorluğunun, M.S. 395 yılında ikiye bölünmesiyle imparatorluk topraklarının doğu bölümünde kurulan ve 1453 yılında Fatih Sultan Mehmedin istanbulu almasıyla ortadan kalkan imparatorluk.

Pergamon Krallığı veya Bergama Krallığı, Batı Anadolu'da başkent Pergamon (bugünkü Bergama) olmak üzere kurulmuş eski krallık.

Kimmerlerin, Frigya Hükümdarlığına son vermesinden sonra bölgeye sırasıyla Medler (M.

Pontus Krallığı, ilkçağda Karadeniz kıyılarında kurulmuş bir devlettir.

İlkçağ’da Anadolu’da Bitinya denen bölgede kurulmuş olan krallık.


İlhanlılar (İlhanlı) Devleti,  Cengiz Han'nın (Çingiz Han) torunu Hülagû Han tarafından, merkezi Tebriz olmak üzere Azerbaycan'da kurulan Moğol devletidir .