Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Projeleri

AFAD tarafından geliştirilmekte olan bütünleşik afet yönetiminin tüm aşamalarını elektronik ortamda takip edip, yönetebileceğimiz coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir karar destek sistemidir.

Afetlere ait bilgi birikimini gelecek nesillere taşıyan süreçte elde edilen deneyim ve sonuçların kaybolmadan rahat, hızlı ulaşılabilir ve güvenilir ortamlarda saklanacak bir sistemdir.

Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi (EYDAS) Projesi yardım edenler ile yardıma ihtiyacı olanları ortak bir model üzerinde toplayıp, etkin yardım dağıtımı yapabilmek için geliştirilen bir sistemdir.

Afet Geçici Kent Yönetim Sisteminin (AFKEN) amacı; meydana gelebilecek afetlerden sonra afetzedelerin geçici olarak barındırılmaları için kurulacak konteynerkent ve çadırkent gibi geçici barınma merkezlerine yönelik tüm çalışmaların AFAD merkezinden Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı üzerinde yönetilmesini ve izlenmesini sağlamaktır.

Dünya standartlarında yedekli, güvenli, erişilebilir Türkiye Deprem Veri Merkezi’nin 2013 yılında kurulması ile araştırmacılar ihtiyaç duydukları veriyi tek bir merkezden düzenli ve zenginleştirilmiş olarak alabilecek duruma gelmiştir.

Afetlere daha hazır bir ülke olmak yolunda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde; afet tehlikesi (sel, deprem, heyelan vb.) mevcut olan illerde afete maruz kalma durumu ve afet riskinin ne olacağının önceden belirlenmesi hedeflenmiştir.