Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Projeleri

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi

Proje ile yedekli, güvenli ve kesintisiz sistem altyapısı üzerine inşa edilmiş; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Ortak Harekat Resmi tabanlı, İlgili Kurum ve Kuruluşlarla entegre veri tabanına sahip Afet yönetimi [Devamı...]

Türkiye Afet Bilgi Bankası

TABB, afetler ve özellikle depremlerle ilgili hazırlanmış, ancak kullanıcılara kolayca tek bir platformdan erişimi sağlanamamış mevcut tezler, raporlar, yayınlar vb. dokümantasyonu ve istatistiki bilgileri gün ışığ [Devamı...]

Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi

Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi (EYDAS) Projesi yardım edenler ile yardıma ihtiyacı olanları ortak bir model üzerinde toplayıp, etkin yardım dağıtımı yapabilmek için geliştirilen bir sistemdir. Bu sistem sayesinde Sivil Toplum Kuruluşları (S [Devamı...]

Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi

Afet Geçici Kent Yönetim Sisteminin (AFKEN) amacı; meydana gelebilecek afetlerden sonra afetzedelerin geçici olarak barındırılmaları için kurulacak konteynerkent ve çadırkent gibi geçici barınma merkezlerine yönelik tüm çalışmaların AFAD merke [Devamı...]

Türkiye Deprem Veri Merkezi

Günümüzde Türkiye’de bilimsel çalışma yapan yerbilimcilerin en büyük sıkıntılarından birisi deprem verisine ulaşamamak veya nasıl ulaşacağını bilememek olmuştur. Türkiye Deprem Veri Merkezi’nin 2013 yılında kurulması ile araştırmacılar ihtiyaç [Devamı...]

Türkiye Afet Risk Yönetim Sistemi

Risk Modelleme ve Sensör Teknolojileri çalışmaları ile ülkemizin afet risklerini önceden belirliyor, strateji ve politikalarımızı buna göre konumlandırıyoruz. <div style="text-align: [Devamı...]