Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı (TUSAGA-Aktif) (Cors-TR)

Sabit GNSS ağlarının kurulmasıyla haritacılık dışındaki alanlarda da bunlardan yararlanma oranı gittikçe artmaktadır. Bu nedenle, gerçek zamanlı GNSS, DGNSS ve RTK uygulamalarındaki artış ulusal haritacılık kuruluşları olan Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nü, TÜBİTAK desteği ve İKÜ (İstanbul Kültür Üniversitesi ) yürütücülüğünde, kadastro, jeodezik ve diğer amaçlar (navigasyon, meteorolojik vb.) için de kullanılmak üzere sabit GNSS ağları kurmaya yöneltmiştir.  Kurulmakta olan bu ağa TUSAGA-Aktif (Türkiye Ulusal SAbit GPS Ağı-Aktif) yada ingilizce olarak “CORS-TR” adı verilmiştir. Bu ağın açıklanan amaçları çok genel olarak;
 
a. Ülke savunması ve kalkınması amacıyla coğrafi bilgi ve belgelerin üretilebilmesi için gerekli hassas koordinat bilgilerinin hızlı ve ekonomik bir şekilde elde edilmesi,
 
b. Her türlü navigasyon ve araç izleme için hassas ve güvenilir konum belirlemek, bunları ilgili kullanıcılara sağlamak,
 
c. Tüm Türkiye için hücresel dönüşüm parametrelerinin (ED50-ITRFyy) belirlenmesi,
 
ç.   Türkiye’deki tektonik hareketlerin sürekli ve hassas olarak izlenmesi,
 
d. Türkiye için atmosferik modelleme yapılmasıdır.

Tusga-Aktif kurulum ihalesi Tusaga-Aktif proje yürütücüsü İKÜ tarafından 24 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.İhale şartnamesi gereği sistemin kurularak , çalışır halde müşteri kurumlar olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı na teslim edilecektir.İKÜ tarafından yayınlanan teslim tarihi 01 Mayıs 2009 dur.

Projenin çalışır halde müşteri kurumlara teslim tarhi itibarı ile sistemin kullanılması, son kullanıcılara sunulması, işletilmesi ile ilgili tüm yetki ve sorumluluk  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığında olacaktır. Tusaga-Aktif sistemini kullanmak isteyen tüm özel/tüzel kurum ve kuruluşlar, özel harita firmaları ya da şahısların başvuracağı resmi kurum Tusaga-Aktif sisteminin sahibi olan kurumlar olacaktır.

Kurulum aşamasında 1 Mayıs 2009 tarihine kadar İKÜ talep eden  kullanıcılara  sistemi test etmek amacı ile kullanıcı adı ve şifre vermek sureti ile bağlanılmasına izin vereceğini açıklamıştır. Bu aşamada kullanım ile ilgili hiçbir sorumluluk İKU tarafından kabul edilmemektedir. Detaylı bilgi için http:\\cors-tr.iku.edu.tr İKÜ resmi web sayfasından bilgi alınabilir.


Tusaga Aktif kurulum ihale şartnamesi gereği sistemden yayınlanacak düzeltmeler tüm GPS alıcılarının kullanabileceği dünya standardında RTCM formatında NTRIP protokolünde yayınlanmaktadır.Bu şartı sağlamak kurulum ihalesinin kazanan firmanın sağlaması gereken en temel şartlardan bir tanesidir.

Cors sistemlerinden yayınlanan düzeltmeyi kullanma özelliği bulunan tüm GPS alıcıları Tusaga-Aktif (Cors-TR) sisteminden düzeltme almaktadır. (Türkiye de kullanılmakta olan tüm TOPCON alıcıları sistem ile uyumludur)

Kullanıcı istediği gezici alıcıyı kullanmakta serbesttir ve sorunsuz olarak sistemden yararlanabilmektedir.

Aksi beyanların tamamı gerçek dışı olup , bu tür beyanlar ile yönlendirilmeye çalışan kullanıcıların konuyu  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı yetkililerine iletme hakkı vardır . Sistem ile ilgili en doğru bilginin alınabileceği merciler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı dır.