TKGM Parsel Sorgulama Uygulaması

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafıdan geliştirilmiş olan Parsel Sorgulama web uygulaması

Uygulama ile MEGSİS'e kayıtlı olan kadastro parsellerinin Türkiye üzerindeki konumunu ve alanını harita üstünde görebilir, parsele ait ili, ilçesi, mahallesi, alanı, niteliği, mevkii, paftası gibi temel bilgilerine ulaşabilir ve parsele komşu diğer parselleri görebilirsiniz.

Parsel(ler)e ait koordinat ve meta dataverisini geojson formatında indirebilirsiniz. Ayrıca coğrafi sorgu aracı ile harita üzerindeki bir noktada hangi parselin bulunduğunu görebilirsiniz.

Uygulamaya https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


BİLGİLENDİRME

  • Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS) ile tapu ve kadastro bilgilerinin uyumlaştırılma çalışmaları ve kontrolleri kurumumuz tarafından yapılmaktadır.
  • Bu uygulama ile MEGSİS kapsamında tapu verileri ile uyumlaştırılması tamamlanmış kadastro bilgilerine ait temel bilgiler sunulmaktadır.
  • Görüntülenen kayıtlar ile elinizde bulunan bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde ilgili tapu ve/veya kadastro müdürlüğüne müracaat ediniz.
  • Komşu parsel gösterimi 5 adet ile sınırlandırlmıştır.