Seyyid Burhaneddin Hazretleri (Seyyid'i Sırdan)

Seyyid Burhaneddin Hz.leri Hz. Hüseyin'in soyundan olup gerçekleri iyice araştırıp kavradığı için "Muhakkık" gizli sırları bilmesinden dolayı "Seyyid'i Sırdan" lakabıyla meşhurdur.
Seyyid Burhaneddin Hz.leri miladi 1165 yılında Tirmiz' de doğmuş ve ilk tahsilini babasından yaptıktan sonra Belh'e giderek Sultanü'l Ulema Bahaeddin Veled Hz. den 12 yıl manevi ilimleri tahsil etmiştir. Bu tahsilleri sırasında Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin mürebbilik ve atabekliğini de yapmıştır. Sultanü'l Ulema'dan icazet alarak Tirmiz'e dönüşmüş ve halkı irşada başlamıştır. 

1220 yılında Belh'ten hicret eden Sultanü'l Ulema Bahaeddin Veled Bağdat ve Hicazı dolaştıktan sonra Konya'ya gelmiş ve 1230 yılında burada vefat etmiştir. Hocasının ölümünü keramet yoluyla öğrenen Seyyid Burhaneddin Hz. Gördüğü bir rüya üzerine de Mevlana Celaleddin’i Rümi’yi yetiştirmek üzere 1231 yılında Konya’ya gitmiştir. 1 yıl Mevlana Hz. İle kaldıktan sonra zahiri ilimlerde ilerlemek için Mevlana Hz. Halep ve Şam’a gitmiş, Seyyid Burhaneddin Hz. de Kayseri’ye gelmiştir. Halep ve Şam dönüşü Mevlana Hz. Kayseri’ye gelmiş, bir müddet burada kaldıktan sonra, Seyyid Burhaneddin Hz. ile tekrar Konya’ya gitmişlerdir. İlk gelişinden itibaren tam 9 yıl Hz. Mevlana yı irşad eden Seyyid Burhaneddin Hz. 1240 Yılında çok sevdiği Kayseri’ye gelmiş ve 1244 yılında bir güz mevsiminde fani hayata gözlerini yummuştur.