Mimar Hayreddin

Mimar Hayreddin 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyıl başlarında yaşayan, II. Bayezid devrinde önemli binalar inşa eden Osmanlı mimarı.

Mimar Hayreddin hakkında kaynaklarda fazla bir bigi bulunmamaktadır. Mevcut sınırlı bilgilere göre Mimar Hayreddin, Murat isminde bir mimarın oğludur. İstanbul'da çeşitli binalar inşa etmiştir. Osmanlı mimarisine bazı yenilikler getirmiştir. II. Bayezid devrinde inşa edilen pek çok binayı Mimar Hayreddin'in inşa edittiği veya inşasına katkıda bulunduğu çeşitli kaynaklarda geçmektedir. Mimar Hayreddin İstanbul'da kendi ismiyle anılan bir mescid yaptırmıştır. Edirne'deki büyük II. Beyazıt Külliyesi de Mimar Hayreddin'in eseridir. Vefat tarihi ve mezarının yeri bilinmemektedir.