Kreşe Kayıt Dilekçe Örneği

 

 

............................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİDAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

...../...../2013........................ Dairesi Başkanlığı’nda ............ sicil numarası ile ............ unvanı ile görev yapmaktayım. ...../...../.......... doğum tarihli olan oğlum/kızım ...............................................’nun kreş hizmetinden faydalanmak üzere kayıt edilmesini istiyorum.


            Bilgi ve gereğini arz ederim.


    {Ad Soyad}     

                                                          


Tel. : ..............