Kredi Yapılandırma Ücreti İadesi Hakem Heyeti Dilekçe Örneği

T.C. ..................... KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na

 

Davacı:                      .................(T.C.: ..........................)

Adres:                        ..............................................

Telefon:                     ..................

Davalı:                        .......... Bankası .............. Şubesi

Adres:                        ......................

Parasal Değeri:         ......... TL

Şikâyet Konusu:       .......... Bankasının ................. hesap numaralı kredi müşterisiyim.  Adı geçen bankanın ......./....../........... tarihinde ................ TL konut kredisi kullandım. Bu krediyi ....../....../......... tarihinde faizlerin düşmesi nedeniyle yapılandırdım. Ancak bu işlem için “Ödeme Tablo Değişikliği” adı altında hesabımdan ................ Türk Lirası kesilmiştir.

Olay; Tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararları uyarınca, Kredi yeniden yapılandırma masrafı haksız şart niteliğinde olduğu öğrenmiş bulunmaktayım.

Talebim:                    Halk Bankasının kredi yeniden yapılandırma masrafı adı altında tarafımdan haksız olarak tahsil etmiş olduğu ................ TL tutarındaki paranın tarafıma iade edilmesini talep etmekteyim

Saygılarımla.  

 

 .…../.…../2013

{Ad Soyad}

EK                              : Masraf kesildiğine dair hesap özeti tablosu