Kredi Masrafı İadesi Banka Dilekçe Örneği

............BANK A.Ş.
............ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE


Konu: Kredi Masrafları İadesi

Bankanızın ............................ hesap numaralı kredi müşterisiyim. Bu krediyi ................ tarihinde alırken “Kullandırım Masrafı” adı altında ......... Türk Lirası hesabımdan kesilmiştir. 

Çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.” Bu çerçevede belirtmiş olduğum masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafıma iadesini, aksi takdirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.

Ayrıca ilgili Kredi Sözleşmesinin onaylı bir örneğinin posta adresime ve bu krediyi alırken yapılmış her türlü kesinti, gider ve masraf adı altında işlemleri gösterir detaylı belgenin adıma elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

Gereğini bilgilerinize sunarım.
  {Tarih}     
{İmza}     
{Ad Soyad}