Kayıp Ehliyet Dilekçe Örneği

 

............................... EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne

       

...../....../2014

 

Konu   : Sürücü belgesi kaybı 

Şube Müdürlüğünüzden almış olduğum …./……/………. tarih ve ……………….. sicil sayılı ………… sınıfı sürücü belgemi kaybettim. Yeniden çıkartmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

(Ad, Soyad ve İmza)

 

 

Adres    : ..................................................................
Telefon : .....................