Büyük İskender İmparatorluğu


II. Filip Helen birliğini kurdu. Ölünce yerine oğlu İskender geçti. Büyük İskender Biğa Çayı ve Dörtyol yakınlarında Persleri iki defa yendi. MÖ 332-331'de Suriye ve Filistin'i ele geçirdi. Mısıra girdi. İskenderiye şehrini kurdu.

MÖ 331'de Pers ordusunu 3.kez yendi. Hindistan'a kadar ilerledi.Ordusundaki isteksizlik nedeniyle, Arabistan yapacağı sefere hazırlık için Babile döndü. Ancak hastalanarak öldü(323). İskender'in ölümüyle İmparatorluk dağıldı ve yeni devletler kuruldu.
Ptolemeler Krallığı (MÖ 321-30) : Mısır'da
Antigonitler Krallığı (MÖ 279-16): Makedonya da milli bir devlet.
Selevkoslar Krallığı (MÖ 321-64): Trakya ve Batı Anadolu'dan Hindistan'a kadar  Selevkos'un ölümü üzerine krallık yıkıldı ve Anadolu’da yerel krallıklar kuruldu:
  • Bitinya Krallığı: Kuzey Batı Anadolu'da.
  • Pontus Krallığı: Karadenizin güney kıyılarında.
  • Kapadokya Krallığı: Orta Anadolu'da.
  • Bergama Krallığı: Bergama merkez olmak üzere Millet ve Efes'te (Batı Anadolu)

Bergama bu dönemde önemli bir kültür merkezi oldu (Zeus Tapınağı, Asklepedio Sağlık Merkezi, 200 bin ciltlik kütüphane kuruldu) Bergama'nın kendi adıyla anılan Parşömen kağıdı icad edilerek ihraç edildi. 

İskender İmparatorluğu zamanında: İskenderiye, Rodos, Bergama, Efes, Antakya gibi şehirler ticaret şehri oldular. Bu dönemde bilimsel alanda gelişmeler oldu: İskenderiye de Bilimler Akademisi kuruldu. Dünyanın çevresi doğru hesaplandı.Tıpta ileri gidildi. Kalp, kan ve damar arsındaki ilişki tespit edildi.

Arşimed: Dünyanın kendi ekseni ve güneşin çevresinde dolaştığını ileri sürdü.
Eratostanes: İskenderiyeli coğrafyacı dünyanın çevresini hesapladı.
Batlamyus: Coğrafya Kılavuzu adlı eseriyle İslam Coğrafyacılarını etkiledi.