Hizmet Dökümü Dilekçe Örneği

 

 

............................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

...../...../2013........................ Dairesi Başkanlığı’nda ............ sicil numarası ile ............ unvanı ile görev yapmaktayım. ...............................’na verilmek üzere hizmet dökümümün ve disiplin cezası almadığımı gösterir belgenin tarafıma verilmesini talep ediyorum.


            Bilgi ve gereğini arz ederim.


    {Ad Soyad}     

                                                          


Tel. : ..............