Kredi Kart Hesap İşletim Ücreti İptali (İadesi) İçin Verilecek Dilekçe Örneği

............BANK A.Ş.
............ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE


Konu: Hesap İşletim Ücreti İptali ve İadesi

....... nolu hesabımdan, .../.../20... son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde  yer alan ......... , ... TL. tutarlı hesapişletim ücreti talebiniz 4077 sayılı yasaya göre haksız olup Hesap Bildirimcetveline itiraz ediyorum.

 Talep edilen ........ , .. TL hesap işletim ücretininbir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu diler aksi takdirdehukuki yollara başvuracağıma bildiririm.

Gereğini bilgilerinize sunarım.
  {Tarih}     
{İmza}     
{Ad Soyad}