Hersekli Ahmed Paşa (Hersekzade Ahmet Paşa)

II. Beyazıt saltanatında 1497-1498 ve 1503-1506 ve Yavuz Sultan Selim saltanatında 1515-1516 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Ahmed paşa, Keşan’da ve Hersek Köyü'nde camiyle birlikte birer külliye yaptırtmıştır. Keşan’daki külliye ile ilgili vakfiyesi tarihçilerin elindedir ve bilinmektedir. Ancak, Hersek’le ilgili vakıf senedi henüz bulunamamıştır.Hersek köyündeki cami Hersekzade Ahmed Paşa Camii olarak anılır.

Hersekli Ahmed Paşa, Hersek’teki külliyesini 1508’de yaptırmış,1511’de vakıf senedini düzenlemiş, 1517’de vefat etmiştir.