Hazırlık Sınıfı Okuduğuna Dair Resmi Yazı Talebi Dilekçesi


T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
............... ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Okulunuzdan ................. tarihinde ........ diploma numarasıyla mezun oldum. Çalıştığım kuruma verilmek üzere orta öğretimde hazırlık okuduğuma dair belgenin tarafıma verilmesini arz ederim.


{Ad Soyad}

Öğrenci Nu. : 
Kimlik Nu. : 
Belgegeçer : 
Telefon : 

 

 

EK: Lise Diploması Örneği