Hazırlık Sınıfı Okuyanlar İçin Kademe İlerleme Dilekçesi Örneği


...........................
............... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE


......................................... Başkanlığı'nda ........ sicil numarası ile .......................... olarak görev yapmaktayım.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin ortak hükümler bölümünün (A) bendinin 6’ncı fıkrasının (b) bendinde “Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.” hükmü yer almaktadır.

Belirttiğim gerekçe uyarınca orta öğretimde okuduğum 1 yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanması hususunda gereğini arz ederim.


{Ad Soyad}

 

 

EK: Hazırlık Sınıfı Okuduğuma Dair Belge