Harzemşahlar (M.S. 1097-1231)

Kurucusu: İl Arslan
Hükümranlık Yılları: 1156-1231
Sınırları: Irak, Gney Kafkasya, İran, Batı Türkistan, İndüs Nehri doğusu olan bölge.

Harezmşahlar, Büyük Seluklu İmparatorluğuna bağlı bir valilik şeklinde 1097 yılında tarih sahnesine çıkmışlardır. İlkHarezmşah Kutbettin Muhammed’tir.

Harezmşahların bağımsıa bir devlet haline gelmeleri ise 1156 yılında Harezmşah olan İl Arslan zamanında gerçekleşmiştir.
Selçukluların tecrübelerinden yararlanan Harezmşahlar Devleti, Karahitaylar ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. Moğollar ve Karahitaylarla mücadele ülkenin ve islamiyetin korunması, Abbasilerle mücadelenin ise halifeliğin alınması arzusuna dayanıyordu.

Selçukluların dağılmasından sonra ortaya çıkan Anadolu Selçukluları ile komşu olan Harezmşahlar, Selçuklu-Moğol mücadelesinde Moğolların yanında yer alınca yeni bir mücadele başladı. 1230 yılında Yassıçimen’de Selçuklulara yenilen Harezmşahlar 1231 yılında dağılarak tarihten silindiler.

Harezmşahlar, düzenli bir devlet hayatı ile Türk ve İslam kültürünün güney batı Asya’da yayılmasına katkıda bulunmuşlardır.
Türkçenin yanında Arapça ve Farsçayı da kullanmışlardır.