Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552-745)

Kurucusu:  Bumin Kağan
Hükümranlık Yılları: 1. 552-630 2. 682-745
Sınırları : 
Doğu Gök Türk Devleti ; Orta Asya’dan Mançurya’ya kadar olan bölge 
Batı Gök Türk Devleti :Hazar Denizi doğusu, Türkistan ve Tarım Havzası

Gök Türk İmparatorluğu, Türk adı ile anılan ilk devlettir. Doğu Gök Türk Devleti 552 yılında Bumin kağan tarafından kurulmuştur.

Aynı yılda kurulan Batı Gök Türk Devleti kardeşi İstemi Kağan yabgu olarak getirildi.Böylece iki devletten oluşan Gök Türk İmparatorluğu kurulmuş oldu.İmparatorlukta egemenlik daima doğuda kalmıştır.

Gök Türk ordusu 630 yılında Çin karşısında büyük bir yenilgiye uğrayınca Çin egemenliğini kabul etmek zorunda kalmıştır.
52 yıl sonra tekrar canlanan imparatorluk 682 yılında ikinci döneme başlamış, 60 yıldan fazla süren bu dönem Uygurların 745 yılında hakimiyeti ele geçirmesiyle son bulmuştur.

Gök Türkler, Türk kültür ve medeniyetinin Asya’daki en büyük temsilcisidir. Gök Türkler süvari savaş taktiklerini geliştirmişlerdir.Demir, toprak ve ağacı çok iyi işleyen Gök Türklere ait birçok sanat eseri bulunmaktadır. Gök Türkler öğretim kurumlarına, mezartaşı kitabelerine, saraylara ve su kanallarına önem vermişlerdir.

Vezir Tonyukuk’un diktirdiği Orhun Anıtları, Türk Tarihinin en önemli belgelerinden biridir.Hun geleneklerini devam ettiren Gök Türkler tarıma çok önem vermişlerdir.