Gedik Ahmed Paşa

Osmanlı sadrazamıdır (? -Edirne 1482). Sırp, Arnavut ya da Rum kökenli olduğu söylenir. 1461′de Anadolu beylerbeyi oluncaya kadar, hangi görevlerde bulunduğu bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmet’in Amasra ve Trabzon seferlerine, Anadolu beylerbeyi olarak katıldı. Koyulhisar’ı kuşattıysa da Akkoyunlulara yenildi. Sonradan Hamza Bey komutusundaki Akkoyunluları Erzincan yöresinde yenerek Koyulhisar’ı ele geçirdi. 

Padişahın Balkanlar’daki seferlerine katıldı. 1470′teki Eğriboz seferinde başarı gösterdi. Böylece vezir oldu ve Alaiye’nin fethine gönderildi. İçel kalelerinden de bazılarını aldı. Otlukbeli Savaşı’nda, sağ kanada komuta etti. II. Bayezit’in Akkoyunlu Uğurlu Mehmet’i yenmesini sağladı. Karaman ve Taşeli’ndeki kalelerin geri alınmasıyla görevlendirildi. Bir süre Şehzade Cem’e atabeylik yaptıktan sonra 1474′te İstanbul’a çağrılarak sadrazamlık makamına getirildi. 

1475′te 300 parçalık donanma ile çıktığı Karadeniz Seferi’nde, Kırım’ı Osmanlı Devleti’ne bağladı. 1476′da da Boğdan Seferi’ne gitti. Mora Seferi’nde İşkodra’nın kuşatılması ile görevlendirildiyse de gitmek istemediği için sadrazamlıktan uzaklaştırıldı, Rumelihisarı’na hapsedildi. Hersekzade Ahmet Paşa’nın yardımı ile Gelibolu muhafızlığına, sonra da Selanik Sancağı’na atandı. 1478′de Limni’nin ele geçirilmesini sağladı. 

1479′da da kaptanıderya olarak Pulya Seferi’ne gönderildi. 1480 Temmuzunda Otranto’ya çıktı. 1481 Mayısında Fatih Sultan Mehmet’in ölümü, İtalya’nın fethini durdurdu. Tahta çıkan Bayezit, kardeşi Cem ile olan mücadeleye Gedik Ahmet Paşa’yı yardıma çağırdı. II. Bayezit’in Yenişehir’deki savaşı kazanmasını sağladı. Daha sonra Cem’i izleyerek Konya’ya geldi. Karamanoğulları ile Cem’e yardımcı olan aşiretlerin cezalandırılması ile görevlendirildiğinde, padişahla arası açıldı.

Karamanoğlu Kasım Bey ile yaptığı savaşlarda da başarı sağlayamayınca, padişah kendisinden iyice soğudu. Rodos’a sığınan Cem’in parayla elde edilmesinde gevşek davranması, Cem’in yandaşı olduğu biçiminde yorumlandı. Yeniçerililerden çekinen padişah, Gedik Ahmet Paşa’yı Edirne’ de öldürttü. Mezarı oradadır. İstanbul’ da hamam, cami ve medrese yaptırdığı Gedikpaşa semti onun adını taşır. Afyon’da bir vakıf külliyesi vardır.