Evliya Çelebi (1611-1682)

Asıl adı Derviş Mehmet Zilli olan Evliya Çelebi 1611 yılında İstanbul Unkapanı’nda doğdu.Babası Derviş Mehmed Zilli sarayda kuyumcubaşıydı.İlköğremini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede  okudu.babasından tezhip,hat ve nakış öğrendi.Musiki ile ilgilendi.
 
 
1645’te Kırım’a BahadırGiray’ın yanına gitti.Yakınlık kurduğu kimi devlet büyükleriyle uzak yolculuklara çıktı,savaşlara,mektup götürüp getirme göreviyle ,ulak olarak katıldı.
 
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si çok ün kazanmasına rağmen ,ilmi bakımdan,geniş bir inceleme ve çalişma konusu yapılmamıştır.1682’de  Mısır’dan dönerken yolda ya da İstanbul’da öldügü sanılmaktadır.