Evlilik İzni Dilekçe Örneği............................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..................................... DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

       ANKARA

 

...../....../2014

..../.../2014 tarihinde evleneceğimden ..../.../2014 – ..../.../2014 tarihleri arasında evlilik iznimi kullanmak istiyorum.


Gereğini bilgilerinize arz ederim. {İmza}     

  {Ad Soyad} 


Tel.: ........

Sicil No: ..........