Eretnaoğulları Beyliği


14.yüzyılda Orta Anadolu’da kurulmuş bir Türk devletidir. Kısa sürmüş, fakat tarihte önemli bir yer almıştır.Bir İlhanlı komutanı olan Alaettin Eretna Bey, 1327’de İlhanlılar’ ın Anadolu genel valiliğinde vekaleten bulunuyordu. Orta Anadolu’da bağımsız kalmak isteyen Eretna Bey 1335’e kadar 5 yıl Memlükler’ e bağlı olarak İlhanlılarla ilgisini kesti. Devlet 1345’den 1380’e kadar bağımsız olarak yaşadı.Dört hükümdar değiştiren Eretna Devleti’nin başkenti Sivas’tı. Sonra Kayseri oldu. Devlet bugünkü Erzurum, Erzincan, Tokat, Yozgat, Amasya, Samsun, Ankara, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Giresun illerinin toprakları üzerinde kurulmuştu.Eretna Devletine, devletin veziri olan Kadı tarafından son verildi ve yerine pek kısa devam edecek olan Kadı Burhanettin Devleti kuruldu.