Sürücü Belgesi Yenileme Dilekçe Örneği

 

............................... EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne

       

...../....../2014

 

Konu   : Sürücü belgesinin yenisiyle değiştirilmesi.

Sürücü belgemde “TC Kimlik numarası ve Kan grubu” bilgileri bulunmamakta ve eskidir. Sürücü belgemi kart ücretini ödemek kaydıyla “TC NO ve KAN GRUBU” bilgilerinin bulunduğu ve “ÇİP”li yeni sürücü belgesi ile değiştirmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

(Ad, Soyad ve İmza)

 

 

Adres             : ..................................................................

EKLER             :
1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2. Kan grubu belgesi,
3. Üç (3) adet fotoğraf,
4. Eski Sürücü belgesi aslı.