e-OTOBAN

        e-Otoban Projesi; Bakanlıkların ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarının kendi EBYS'lerinde hazırladıkları evrakların vali / vali yardımcısı ve kaymakam tarafından İçişleri Bakanlığı EBYS'si üzerinden elektronik olarak imzalanmasını sağlayarak, farklı sistemler kullanmakta olan taşra teşkilatlarının bütün yazışmalarını elektronik ortamda yapmalarına imkan veren, temelini EBYS'ler arasındaki entegrasyonların oluşturduğu, platform bağımsız bir sistemdir.
       Bilindiği üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince Bakanlıklar ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatları, yazışmalarını valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla yürütmektedirler. Mevcut durumda, taşra teşkilatı olan kurumların Resmi Yazışmalarını yapmak için kullandıkları EBYS’lerinde hazırlanan evraklar, kâğıt ortamında vali / vali yardımcısı ve kaymakamın ıslak imzalı onayı alınarak ilgili kurumca postalanmaktadır.
       e-Otoban Projesi ile e-Devlet projesinin gereklilikleri ve birlikte çalışabilirlik standartları dahilinde, vali/vali yardımcısı ve kaymakamların havale ve imza işlemlerinin, zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın tek arayüz üzerinden taşradaki evrak akışının elektronik ortamda yürütülmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan donanım ve yazılım sistemi ile uyumlu olması, yani farklı EBYS’lerin konuşabiliyor olması hedeflenmiştir. e-Otoban Projesi, uygulama yaşam döngüsü içerisinde mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılması hedeflenerek, İçişleri EBYS’sine entegre olarak geliştirilmiştir.
       Sonuç olarak e-Otoban Projesi; kamu kurum ve kuruluşlarının kâğıtsız ofis uygulamasına tam anlamıyla geçebilmeleri için taşrada e-Devlet uygulamaları arasında köprü görevi görecek ve e-Dönüşüm Türkiye Projesinin vazgeçilmez bir parçası olacaktır.
       Proje gerek pilot aşaması ve gerekse gerçek uygulama aşamasında resmi yazışmalarla bütün birimlere duyurularak uygulanması yönünde bilgilendirmeler yapılmıştır. Projenin bütün paydaşlarınca takip edilebilmesine yönelik http://e-otoban.icisleri.gov.tr internet adresi hizmete açılmıştır.