Yabancı Dil Tazminatı Dilekçe Örneği
......................................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

........................... DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA


{Tarih}


 


2013-YDS Sonbahar Dönemi Yabancı Dil Sınavı’nda, ilgili ekte görüldüğü üzere İngilizce dilinden C düzeyinde 75,00 puan aldım.


Bu sonuca göre 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesi gereği hak ettiğim dil tazminatımın tarafıma verilmesini arz ederim.

                         

           {Ad Soyad}  

                                                                                                                     


Sicil No: {SicilNo}

Telefon: {TelefonNumarası}EK-1: Sınav Sonuç Belgesi

Yabancı Dil Tazminatı Kanun Maddesi

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2nci maddesine göre ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil seviye tespit sınavı (YDS) sonucunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere devlet memurlarına Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir.

2014 Yabancı Dil Tazminatı Ücretleri

Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılan Personel
A Düzeyi (1200 Gösterge): 92,40 TL (96 -100 Puan)
A Düzeyi ( 900 Gösterge): 69,30 TL (90 - 95 Puan)
B Düzeyi ( 600 Gösterge): 46,20 TL (80 - 89 Puan)
C Düzeyi ( 300 Gösterge): 23,10 TL (70 - 79 Puan)

Diğer Personel
A Düzeyi ( 750 Gösterge): 57,75 TL (90 -100 Puan)
B Düzeyi ( 500 Gösterge): 38,50 TL (80 - 89 Puan)
C Düzeyi ( 250 Gösterge): 19,25 TL (70 - 79 Puan)

Dil Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Dil Tazminatı = Memur Maaş Katsayısı x Gösterge Rakamı (2014 Memur Maaş Katsayısı: 0,076998)
Örneğin Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılan Personel İçin B Düzeyi Yabancı Dil Tazminatı Tutarı= 0,076998 x 600 = 46,20 TL

Yıllara Göre Yabancı Dil Tazminatı Tutarları

    Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılan Personel Diğer Personel
Dönem Katsayı A Düzeyi A Düzeyi B Düzeyi C Düzeyi A Düzeyi B Düzeyi C Düzeyi
01.01.2014 0,076998 92,40 TL 69,30 TL 46,20 TL 23,10 TL 57,75 TL 38,50 TL 19,25 TL
01.07.2013 0,076791 92,15 TL 69,11 TL 46,07 TL 23,04 TL 57,59 TL 38,40 TL 19,20 TL
01.01.2013 0,073837 88,60 TL 66,45 TL 44,30 TL 22,15 TL 55,38 TL 36,92 TL 18,46 TL
01.07.2012 0,071589 85,91 TL 64,43 TL 42,95 TL 21,48 TL 53,69 TL 35,79 TL 17,90 TL
01.01.2012 0,068835 82,60 TL 61,95 TL 41,30 TL 20,65 TL 51,63 TL 34,42 TL 17,21 TL
01.07.2011 0,06446 77,35 TL 58,01 TL 38,68 TL 19,34 TL 48,35 TL 32,23 TL 16,12 TL
01.01.2011 0,061954 74,34 TL 55,76 TL 37,17 TL 18,59 TL 46,47 TL 30,98 TL 15,49 TL
01.07.2010 0,059445 71,33 TL 53,50 TL 35,67 TL 17,83 TL 44,58 TL 29,72 TL 14,86 TL
01.01.2010 0,057383 68,86 TL 51,64 TL 34,43 TL 17,21 TL 43,04 TL 28,69 TL 14,35 TL
01.07.2009 0,05592 67,10 TL 50,33 TL 33,55 TL 16,78 TL 41,94 TL 27,96 TL 13,98 TL
01.01.2009 0,053505 64,21 TL 48,15 TL 32,10 TL 16,05 TL 40,13 TL 26,75 TL 13,38 TL
01.07.2008 0,051448 61,74 TL 46,30 TL 30,87 TL 15,43 TL 38,59 TL 25,72 TL 12,86 TL
01.01.2008 0,049486 59,38 TL 44,54 TL 29,69 TL 14,85 TL 37,11 TL 24,74 TL 12,37 TL
01.07.2007 0,04835 58,02 TL 43,52 TL 29,01 TL 14,51 TL 36,26 TL 24,18 TL 12,09 TL
01.01.2007 0,046985 56,38 TL 42,29 TL 28,19 TL 14,10 TL 35,24 TL 23,49 TL 11,75 TL
01.07.2006 0,04475 53,70 TL 40,28 TL 26,85 TL 13,43 TL 33,56 TL 22,38 TL 11,19 TL
01.01.2006 0,04265 51,18 TL 38,39 TL 25,59 TL 12,80 TL 31,99 TL 21,33 TL 10,66 TL
01.07.2005 0,0416 49,92 TL 37,44 TL 24,96 TL 12,48 TL 31,20 TL 20,80 TL 10,40 TL
01.01.2005 0,0401 48,12 TL 36,09 TL 24,06 TL 12,03 TL 30,08 TL 20,05 TL 10,03 TL