Davaya Karşılık Dilekçesi Örneği

ANKARA …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞKANLIĞINA

 

ESAS NO                              : 20.../…..

KARŞILIK VEREN

(Davalı)                                  : ...........................................................

DAVACI                               :...........................................................

VEKİLİ (var ise)                  :...........................................................

DAVA KONUSU                 : Davaya karşılıklarımızın sunulmasıdır.

TEBLİĞ TARİHİ                : (Dava dilekçesinin tebliğ edildiği tarih)

KARŞILIKLARIMIZ         :

 

1)-

 

2)-

….

HUKUKSAL NEDENLER           :

DELİLLER                          :

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda ifade edilen nedenlerle haksız ve mesnetsiz açılmış bulunan davanın reddi ile yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

 

 

 

(isim soyisim)

(imza)     

 

 

 

 

 

 

EKLER: