Dava Dilekçe Örneği

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DAVACI                               : ...........................................................

DAVALI                               :...........................................................

VEKİLİ (var ise)                  :...........................................................

DAVA KONUSU                 : ...........................................................

TEBLİĞ TARİHİ                :...........................................................

OLAYLAR                           :...........................................................

 

1)-

 

2)-

….

HUKUKSAL NEDENLER           :

DELİLLER                          :

CEVAP SÜRESİ                 :

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda ifade edilen nedenlerle haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde tescil edilmiş bulunan işlem sebebiyle;


 

 

 

(isim soyisim)

(imza)     

 

 

 

 

 

 

EKLER: