Ahmet Çavuş (Dalgıç Ahmet Paşa) (Dalgıç Ahmed Ağa)

Osmanlı Mimarlığına katkıda bulunan ünlü mimarlardan Dalgıç Ahmet Paşa, Dergâh-ı âli çavuşu olarak bir süre, saray yapımında kullanılan gereç alım işleriyle uğraştıktan sonra, Hassa Mimarları Ocağı'na geçti. Dönemin hassa başmimarı Davut Ağa'nın yanında yetişti; Suyolu nazırı oldu (1595-1596). Mimarlığın yanı sıra sedefkârlık alanında da ün yaptı ve Davut Ağa'nın ölümüyle, hassa başmimarlığına getirildi (1598).

Askerlik ve yöneticilik alanlarında da yararlıklar gösteren Dalgıç Ah­met Ağa, başmimarlık görevinden sonra (1607), paşalığa yükseltilerek beylerbeyliğe atandı. Silistre beylerbeyiyken, Anadolu'da başlayan Kalenderoğlu ayaklanmasını bastır makla görevli Mihalıç'taki Nakkaş Hasan Paşa'nın kuvvetlerine katılması istendi. Bütün kuvvetleriyle yola çıkarak Çanakkale boğazını geçti ama Ulubat Köprüsü'nün üstünde baskına uğradı ve Kalenderoğlu'nun sayıca üstün kuvvetleri karşısında dayanamayarak yenildi ve savaş alanında öldü.

Dalgıç Ahmet Paşa'nın başmimarlığı döneminde, III.Mehmet Türbesi yapılmış, ayrıca Topkapı Sarayı'nın büyük bir bölümü (Sultanların hamamı, Valide ve Kızlarağası odaları, Baltacılar ve Düşkünler odası) ile Galatasaray, İbrahim Paşa Sarayı, Sinan Paşa Türbesi ve birçok camii (Fethiye Camisi), köprü (Silivri Köprüsü), iskele (Beşiktaş, vb.), hamam, fırın, vb. onarılmıştır.

Kaynak: mimar.cc