Çandarlı Halil Paşa

İkinci Murad’ın son zamanlarında ve Fatih Sultan Mehmed’in ilk saltanat yıllarında Sadrazamlık yapmıştır.. İbrahim Paşa’nın oğlu olup, Kazasker iken, babasının ölümü üzerine onun yerine Sadrazam olmuş, Fatih Sultan Mehmed tahta geçince de Onu görevinde bırakmıştır. 

Fatih İstanbul’u almaya karar verdiğinde Halil Paşa bunun güçlüğünden ve sakıncalarından bahsederek, Padişahı bu fikrinden caydırmaya çalışmış, diğer yandan Bizanslılarla haberleşerek onlardan hediye ve rüşvet aldığı söylenmiştir. Bu davranışlarına göz yuman Padişah, İstanbul’u aldıktan sonra önce Onu hapsetmiş, sonra da öldürtmüştür. 

Kale dışına gömülmüştür. Böylece de seksen yıldan beri Osmanlı Devleti’nin en büyük makamlarında bulunan soyun ikbaline son verilmiş oldu. Ancak bununla beraber oğlu İbrahim Paşa İkinci Bayezid zamanında iki yıl kadar Sadrazamlıkta bulunmuştur.