Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368-1501)

Kurucusu : Timur (Temur), Timurlenk
Hükümranlık Yılları : 1369-1507
Sınırları : Güney Kafkasya, İran, Pakistan ve Batı Türkistan

Moğol Çağatay Hanlığı Timur sülalesinin eline geçtiği dönemde Moğollar, Müslümanlığı kabul etmiş ve nüfusun çoğunluğunu teşkil eden Türklerle kaynaşarak Türkleşmişlerdi. 
Timur, uzun bir süre uğraşı sonunda rakibi Emir Hüseyin’i saf dışı bırakarak 1369 yılının sonunda Belh şehrinde “Ulus Beyi” olarak tahta oturmuştur. Emir Timur güçlenince Osmnlı İmparatorluğuna yönelmiş, Suriye ve Doğu Anadolu’nun kendisine tabii olmasını istemiştir. Bu isteği kabul edilmeyince Osmanlı İmparatorlğu üzerine yürümüştür. 1402 yılında yapılan Ankara savaşını kanan Timur. Osmnlı İmparatorluğunu dağılma noktasına getirmiştir.Bu savaşta zayıflayan Osmanlı Bizans’ı serbest bırakmak zorunda kalmış ve Bizans 50 yıl kazanmıştır.

Timur’un ölümünden sonra oğulları taht kavgalarına başlamıştır. Uzunca bir süre Karakoyunlu ve Akkoyunlularla mücadele eden Timur devleti iyice yorulmuş ve yıpranmışken 1500 yılında Özbeklerin hücumu sonunda Mavera-i-ünnehirdeki varlıklarını kaybetmişler ve Herat’ın elden çıkması ile de devlet 1507 yılında tamamen yıkılmıştır.

Timur, öncelikle tarım önem veren bir hakandı. Hububat dışında pamuk, pirinç, elma, erik, üzüm, şekerkamışı ve portakal yetiştiriyorlardı. Resim ve süsleme sanatı yanında edebiyat ve musikide ileriydiler.

Orduda onlu sistem ile devlette eyalet sistemi ve eski Türk geleneklerinin yaşatılmasına özen göstermişlerdir. Toplumda kadının yeri muhafaza edilmiş, kadınlar ziyafetlere katıldığı gibi seferlere de katılıyorlardı.

Ekonomi ve maliye de belirli esaslara göre yürütülüyordu. Ünlü şair Ali Şir Nevai Türkçenin zenginleştirilmesi ve yabancı kelimelerden arındırılmasına çalışmıştır.