Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48-216)

Kurucusu: Pu Nu (Pa Nu) Yabgu
Hükümranlık Yılları: 48-151
Sınırları: Tanrı dağları, Amur ırmağı, Mançurya ve Çin ile sınırlanmış olan bölgedir.

Çinlilerin ve onların tarafını tutan diğer kavimlerin Hunlara yönelik saldırıları, özellikle M.S. 70 yılından itibaren imparatorluğun dağılması ve parçalanması sonucunu doğurmuştur. Hun İmparatorluğundaki ilk bölünmede Gerçek Han M.Ö. 60 yılında Batı Hun hakanı olmuştur. M.Ö. 54’te kardeşi Doğu Hun hakanı Huhanyeh’e yenilince Huhanyeh tek Hun hakanı olarak kalmıştır. M.Ö. 54’te ise Çiçi Han kendisini Batı Hun hakanı ilan etmiştir. M.Ö. 36 yılında Çiçi Hakan ordusu ile birlikte Çinliler tarafından yok edilmiştir. M.S. 48 yılında ise büyük bir bölünme ile Kuzey ve Güney Hun Devletleri meydana gelmiş, Kuzey Hun Devleti Pu Nu2nun önderliğinde imparatorluğun varisi sayılmıştır. Güney Hun Devleti ise Çin egemenliğine girmiştir. Tarihçiler bağımsız devletin kuzeyde devam ettiği düşüncesinde birleşmektedirler. Kuzey Hun Devleti 151 yılında Siyenpiler tarafından ağır bir yenilgiye uğratılınca Büyük Hun İmparatorluğu da sona ermiştir.