Babür İmparatorluğu (M.S. 1526-1858)

Kurucusu : Zahirüddin Muhammed Babür
Hükümranlık Yılları : 1526-1857
Sınırları : Kuzey ve orta Hindistan bölgesi.

Zahirüddin Timur’un torunudur. 1494 yılınd Fergana valisi olunca Timur İmparatorluğunu yeniden canlandırmaya karar vermiştir. Bu maksatla diğer beylerle mücadeleye girişmiştir 1517 yılında Hindistan’a yönelen Zahirüddin, uzun mücadeleden sonra 1526 yılında Delhi Sultanı İbrahin Lodi’yi yenerek Babür İmparatorluğunu kurmuştur.
Hümayun ve Ekber ile topraklarını genişleten imparatorluk Cihangir döneminden itibaren zayıflamaya başlamıştır.

1723yılında imparatorluk Delhi ve Haydarabat olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 1738 yılında Nadir Şah İndus nehrinin batısını Safevi topraklarına katmıştır. 1857 yılında çıkan Sipahi isyanı ile imparatorluk tamamen yıkılmıştır.

Çeşitli dinlere mensup toplumlar laik bir anlayış içerisinde karşılıklı hoşgörü ile devlet içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sanat ve ticarette önemli gelişmeler sağlayan Babür Devleti, İngiliz ve Hollandalılara sağlanan ticari imtiyazlarla kapitülasyonların ilk örneklerini vermişlerdir.
Devletin üst idaresi sadeleştirilerek işler hale getirilmiş,vergi sistemi uygulanabilir şekle sokulmuştur.

Ünlü Taç Mahal Şah Cihan zamanında inşa edilmiştir. Kara ve deniz taşımacılığında önemli bir yere sahip olan imparatorluk,özellikle barut yapımında kullanılan güherçileyi ihraçta önem kazanmıştır.