Askerlik İzni Dilekçe Örneği............................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..................................... DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

       ANKARA

 

...../....../2014

..../.../2014 celbinde askere gideceğimden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108. maddesi gereğince ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Askere sevk edildiğime dair Sevk Belgesi, dilekçem ekindedir.


Gereğini bilgilerinize arz ederim. {İmza}     

  {Ad Soyad} 


EK: 1- Askere Sevk Belgesi